Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Auftragsabwicklung; Auftragserteilung do češtiny


e Auftragsabwicklung = uzavření zakázky, běh práce, zpracování prací, vyřízení, průběh plnění zakázky, vyřizování zakázek

e Auftragserteilung = zadání objednávky, zadávání práce, udělování příkazu, udělení objednávky, výroba na zakázku


Next: Auftragsschein; Auftragung; auftreiben    ausmerzen; Ausmerzen; ausmessen