Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Aufhängungslenker; aufhäufen; aufheben do češtiny


r Aufhängungslenker = rameno nápravy, vzpěra nápravy, vodicí tyč nápravy, rameno zavěšení kola, suvná tyč, tažná vzpěra zavěšení, tlačná vzpěra zavěšení

aufhäufen = nakupit, hromadit, nahromadit, nashromáždit, završit

aufheben = zvedat, zdvíhat, zdvihat, zdvihnout, vyzvednout, vyzdvihnout, vyzdvihovat, pozvedat, pozvednout, pozdvihnout, pozdvihovat, nadzvednout (4. p.)


Next: Aufheben; Aufhebung; aufheizen    ausfällt; ausfertigen; Ausfertigung