Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Aufgliederung; aufgreifen; aufgrund do češtiny


e Aufgliederung = rozčlenění, rozpis, decentralizace, rozladění, rozčleněný, klasifikace, rozvržení, rozčleňování

aufgreifen = chytit, polapit, dopadnout (koho), zadržet, dopadat, chopit se (4. p.), navázat na (4. p.)

aufgrund = podle, až na základě, z důvodu, v souvislosti, vzhledem k (3.p., čemu), s ohledem (4.p., nač), kvůli (2. p.)


Next: Aufguss; aufhacken; aufhalten    auseinandersetzen; Auseinandersetzung