Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Arbeitsablauf; Arbeitsanweisung do češtiny


r Arbeitsablauf = průběh pracovního procesu, průběh práce, pracovní proces, průběh pracovní operace, sled operací, postup práce, zpracování, posloupnost operací, cyklus, pracovní operace, technologický proces, skončení práce

e Arbeitsanweisung = pracovní instrukce, pracovní pokyn, pracovní příkaz, návod k práci, pracovní návodka


Next: Arbeitsauftrag; Arbeitsaufwand    Auflagerung; Auflandung; auflassen