Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Anwesenheit; Anwesenheitsliste; Anwuchs do češtiny


e Anwesenheit = prezence, účast, docházka, asistence (přítomnost), existence, bytí, přítomností, docházkou

e Anwesenheitsliste = seznam přítomných, listina přítomných, prezentační listina, seznam docházky, docházka, docházky, seznam účastníků

r Anwuchs = nasazenina, vzrůst, mlází, vzrůstání, dorost, narůstání, nárost, přírůstek


Next: Anwurf; anzahlen; Anzahlung    Aufgliederung; aufgreifen; aufgrund