Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Anwärmen; Anwärter; anweisen do češtiny


s Anwärmen = zahřívání, nahřívání, ohřívání, ohřátí, nahřátí, zahřátí, oteplování, přihřátí

r Anwärter = kandidát, uchazeč (o místo), aspirant, adept, favorit, čekatelé, kandidáti, uchazeči

anweisen = uložit (komu co), nařídit, přikázat, vykázat, vykázat místo, poučit, poučovat, dát poučení (komu), dát pokyn, dát návod (komu), dávat návod, poukázat


Next: Anweisung; Anweisungen; anwendbar    aufgeweicht; aufgewertet; aufgewiegelt