Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Antritt; antun; anvisieren do češtiny


r Antritt = nastoupení, začátek, započetí, nástupní stupeň, nástupní schod, seřadění, seřazení

antun = brát na sebe, obléct, přivodit, obléci, způsobit, prokázat, vzít na sebe, učarovat, uhranout, očarovat

anvisieren = namířit, zacílit, cílit na (4. p.), mířit na (4. p.), snažit se o (4. p.), usilovat o (4. p.)


Next: anwachsen; Anwachsen; Anwalt    aufgestockt; aufgestrichen; aufgetan