Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Anlassen; Anlasser; anlasten do češtiny


s Anlassen = spouštění motoru, spuštění, uvádění do chodu, startování, rozběh, start, napouštění (vody do nádrže), popouštění (oceli), žíhání, spuštěním

r Anlasser = spouštěč, spouštěč motoru, spouštěcí přístroj, spouštěcí odporník, zapínač, spouštěče

anlasten = klást za vinu, zatížit, přičítat (čemu), připsat na vrub, připsat na účet, přiúčtovat, připsat k tíži


Next: Anlauf; anlaufen; Anlaufen    Arbeitsauftrag; Arbeitsaufwand