Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Anlagekosten; Anlagemittel; Anlagen do češtiny


e Anlagekosten = investiční náklady, náklady na založení, výlohy na zařízení, zařizovací náklady, investice

e Anlagemittel = základní prostředky (stroje a zařízení), základní kapitál, investiční majetek, investice, fixní aktiva

e Anlagen = investiční majetek, zařízení, přílohy, sady, rozvrhy, osnovy, základy, závody, zárodky, vlohy, nadání, sklony


Next: Anlagerung; Anlagevermögen; Anlandung    Applikation; Appretur; Approbation