Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Anhäufung; anheben; Anheben do češtiny


e Anhäufung = nahromadění, nával, hromadění, aglomerace, akumulace, nahromaděním, shluk, nashromáždění, zhuštění, koncentrace, kumulování, shlukování

anheben = nadzvednout, nadzdvihávat, pozdvihnout, pozvednout, zdvihnout, zvednout, zvýšit, nadlehčit, nadlehčovat, začít, začínat, počínat

s Anheben = nadzvednutí, nadzdvihání, nadzdvižení, pozvednutí, zvednutí, zvedání, nadlehčení, zvýšení, početí, zanotování


Next: anheften; Anheften; anheizen    Anzeigeeinheit; Anzeigeeinrichtung