Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Anhaltspunkt; Anhang; anhauen do češtiny


r Anhaltspunkt = opora, opěrný bod, podklad, důvod, vodítko, podpora, kontrolní bod, podmíněné zastavení, bod připojení, místo zapojení, orientační bod, podklad, důvod, příčina

r Anhang = doložka (ke smlouvě), příloha, příloha - fondy, přídavek, doplněk, dodatky, přídatek, přípojek, přívěsek, přívěšek, přívěs, závěs


Next: Anhänge; anhängen; Anhängen    Anwesenheit; Anwesenheitsliste; Anwuchs