Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Aktivität; Aktor; Aktualität do češtiny


e Aktivität = radioaktivita, činnost, aktivnost, účinnost, optická aktivita, proces, činná služba

r Aktor = aktor, ovládač, akční jednotka, ovladač, aktuátor

e Aktualität = aktualita, časová událost, naléhavost, časová věc, časovost, běžnost, novinka


Next: aktuell; akzentuieren; Akzept    Anlagekosten; Anlagemittel; Anlagen