Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Akquisition; Akte; Aktenauszug do češtiny


e Akquisition = získání, propagace, přírůstek, nově získaná věc, akvizice, nabytí, získání, získávání

e Akte = jednání, dějství, spis, úřední spis, složka, obrazy nahých modelů, činy, doklad, skutky, úřední listina, listina, spis, listina

r Aktenauszug = výňatek ze spisů, výňatek z listin, výňatek ze záznamů, výpis ze spisů, výpis z listin, výpis ze záznamů


Next: aktenkundig; Aktienzusammenlegung; Aktion    anknüpfen; ankommen; ankoppeln