Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Aggregation; aggressiv; agieren do češtiny


e Aggregation = seskupení, sdružení, nahromadění, nakupení, shluk

aggressiv = útočný, výbojný, korozivní, leptající, rušivý, způsobující korozi

agieren = hrát (roli), představovat, jednají, hrají (roli), představují


Next: Agraffe; ahnden; Ahndung    Anheizen; Anhöhe; Anhörung