Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Agglomeration; Agglomerieren; Aggregat do češtiny


e Agglomeration = spékání, aglomerování, nahromadění, seskupení, shluk, shlukování, slinování

s Agglomerieren = spékání, aglomerování, nakupení, seskupení, shlukování

s Aggregat = soustrojí, shluk, seskupení, souprava strojů, souprava, skupenství, celek, souprava na odvzdušňování brzd, uskupení, algebraický součet, linka strojů, strojová skupina


Next: Aggregation; aggressiv; agieren    anheften; Anheften; anheizen