Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Addition; Adel; Ader do češtiny


e Addition = adice, sečítání, součet, doplnění originálů, sečtení

r Adel = šlechtictví, aristokracie, panstvo, ušlechtilost, šlechetnost, rudnatost, bohatost, ryzost, žíla rudy (rudní) (bohatá)

e Ader = céva, tepna, žebro (v listě), žilka, slabá žíla, odžilek, vodič, vlákno, jádro, mramorování, básnická žíla, žilný


Next: Adern; Adhäsion; Adhäsionskraft    anhalten; Anhalten; anhaltend