Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Achtung; Acker; Ackerboden do češtiny


e Achtung = pozornost, dbání, respektování, vážnost, úcta, respekt, reputace, váženost, čest, výstraha, upozornění, nebezpečí

r Acker = jitro (míra), polní, rolní, pole, niva, orné pole, role (pole)

r Ackerboden = prsť, orná půda, oraniště, obdělávaná půda, zemědělská půda


Next: Action; Adaptation; Adaption    angucken; Anguss; anhaften