Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Abzweig; abzweigen; Abzweigstelle do češtiny


r Abzweig = odvětví, obor, odbočka potrubí, odbočení, odbočování

abzweigen = odbočovat, odvětvit se, oddělit, oddělit se, oddělovat, vyčlenit, tajně si přivlastnit (peníze), ulít (4. p.)

e Abzweigstelle = místo odbočení, odbočná stanice, pobočka, bod větvení, bod rozvětvení, výhybka, nákladiště


Next: Abzweigung; abzwingen; Achsabstand    angewandten; angewählt; angewendet