Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Abschlagszahlung; abschlämmen; Abschlämmung do češtiny


e Abschlagszahlung = splátka, splátka na dluh, částečné placení, placení po částech, splácení, zaplacení zálohy, splátková platba, záloha, zálohová platba, dílčí platba (někdy, v kontextu), úhrada splátkami, platba srážkou

abschlämmen = odkalit, zbavit kalu, plavit, vyplavit, proprat plavením, odkalovat, odplavit, vyprat plavením

e Abschlämmung = plavení, vyplavení, kal, vyčerpaná látka, odkalování


Next: abschleifen; Abschleifen; abschleppen    aktuell; akzentuieren; Akzept