Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Abschlag; abschlagen; Abschlagsdividende do češtiny


r Abschlag = splátka, odpálení, sleva, záběr (pokos), pokos, odhoz, záloha, disážio, odhazování, vyhazovač, zálohová platba, otluk

abschlagen = srážet, useknout, srazit, otlouci, otlouct, otloukat, omlátit, sbíjet, rozpojit, odpálit, odrazit, odmítnout

e Abschlagsdividende = záloha na dividendu, srážková dividenda, záloha na (celoroční) dividendu, předběžné vyplacení části dividendy, dividenda, předběžné vyplacení části dividendy, záloha na celoroční dividendu


Next: Abschlagszahlung; abschlämmen; Abschlämmung    Aktivität; Aktor; Aktualität