Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Abruf; abrufen; abrunden do češtiny


r Abruf = vyvolání, on-call, odvolání, vyzvedávání, vyžádání, výzva, výstraha, upozornění, výpověď, požadavek, zavolání

abrufen = vyvolat, vyvolávat, odečíst, sejmout, zjistit, vyžadovat, odebrat zboží (volně), dát příkaz k odeslání objednaného zboží, požadovat, vyzývat

abrunden = zakulatit, zaoblovat, zakulacovat, zaokrouhlit dolů, zaokrouhlit (směrem dolů), sestupně zaokrouhlit, zaokrouhlovat, zarovnat, arondovat, ucelit, doplnit (4. p.), završit (4. p.)


Next: Abrunden; Abrundung; abrupt    Addition; Adel; Ader