Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Abriffeln; Abriss; abrollen do češtiny


s Abriffeln = tření (lnu), odrhlení, odrhnutí, odrážkování, vyrýhování, vyžebrování

r Abriss = demolice, utržení, odtržení, útržek, kupon, ústřižek, oddělek, přetrh, náčrt, nákres, skica, náčrtek

abrollen = odvalovat, odvinovat, odvinout, skutálet se, odjet, odjíždět, plynout, odvalit se, odvalit, odvinout se, dát se do pohybu, odvézt (valníkem)


Next: Abruf; abrufen; abrunden    Action; Adaptation; Adaption