Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Abgase; Abgänge; abgängig do češtiny


e Abgase = výfukové plyny, odpadní plyny, plynové exhaláty, zplodiny spalování, emise, spalky, zplodiny hoření, spálené plyny

e Abgänge = jalovina, odchody, úbytky, odjezdy, manka, ztráty

abgängig = ztracený, nepřítomný, jdoucí na odbyt, chybějící, chybný, opotřebovaný, pohřešovaný, nedostávající se, přebytečný, nedošlý, sešlý, zmizelý


Next: abgearbeitet; abgeändert; abgebaut    Absauger; Absaugung; absägen