Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Abgang; Abganges; Abgas do češtiny


r Abgang = odjezd, odplutí, odeslání (listu), odbyt (zboží), potrat, úmrtí, odvod, výstup, vývod, odbočka, ubývání, skončení

Abganges = ztráty, odjezdu, odbytu, ubývání, manka

s Abgas = spalina, zplodina spalování, zužitkovaný plyn, kouřový plyn, výfukový plyn, zplodiny spalování, unikající plyn, plynový exhalát, komorový plyn, výfukové zplodiny, výfukové plyny, emise, výfukový plyn, zplodina (auto)


Next: Abgase; Abgänge; abgängig    Absatzkosten; absaugen; Absaugen