Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad wrappage; wrapped; wrath; wrathful do češtiny


wrappage = obalový materiál, balicí materiál, balík, plena, obal

wrapped = zabalil, zalomil se, ovinutý, navinutý, obalený

wrath = spravedlivé rozhořčení, zlost, zloba, vztek, zlostní, rozhorlení, rozvzteklenost, rozhorlenost, rozvzteklení

wrathful = rozhněvaný, zlostný, hrozivý, zlobný, rozhořčený


Next: wreak; wreathe; wreathed; wreathy    wrong-headed; wrongdoer; wrongful; wrought