Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad worthiness; worthless; worthwhile; worthy do češtiny


worthiness = hodnota, vážnost (důstojnost), zásluha, cena, zasloužilost, vhodnost, způsobilost, ctihodnost

worthless = nehodný (čeho), zbytečný, ničemný, neschopný, nicotný, bez ceny

worthwhile = stojící za to (hodnotu vynaloženého), užitečný, vyplácející se (hodnotu vynaloženého), kloudný, rentabilní, prospěšný


Next: would-be; wounding; wow; wrack    wrick; wriggle; wriggling; wring