Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad workbench; workforce; workload; workmanlike do češtiny


workbench = hoblice, dílenský pracovní stůl, pracovní stolice, dílenský stůl, ponk

workforce = zaměstnanci, pracovní síly, zaměstnanci podniku, pracovní potenciál, osazenstvo

workload = množství práce, pracovní zatížení, pracovní úkol, vynaložená práce, penzum, vytížení (pracovní zatížení), pracovní vytížení, pracovní zátěž, provozní zatížení

workmanlike = mistrný, řemeslný, odborný, dobře udělaný, dobře provedený, mistrovský


Next: workmanship; worksheet; worldly; worldwide    wrappage; wrapped; wrath; wrathful