Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad woozy; word; wording; work do češtiny


woozy = připitomělý, nalíznutý, vyčerpaný, utahaný, nadraný

word = slovní, heslo (smluvené slovo), slib, poznámka, rozmluva, rozkaz, rčení, průpověď, přísloví (rčení), vyjádřit slovy (stylizovat), stylizovat (vyjádřit slovy), povel

wording = stylizace (znění), text (znění), znění, znít, redakce, vyjádření, formulující, formule, slovní znění, vyjádření slovy, nastylizování, vyjadřující


Next: work-out; workability; workable; workaholic    would-be; wounding; wow; wrack