Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad woodwork; woodworking; woody; woof do češtiny


woodwork = práce ze dřeva, práce se dřevem, tesařská práce, obložení, dřevěná konstrukce, dřevěné výrobky, řezbářská práce

woodworking = zpracování dřeva, opracování dřeva, dřevařský, dřevozpracující, obrábění dřeva, dřevodělný

woody = dřevěný, zalesněný, dřevitý, dřevní, dřevovitý, dřevnatý lom, dřevnatý

woof = vrčení, štěkání, tkanina, kecat, haf-haf


Next: wooing; wool; wool-gathering; woolly    worn-out; worsen; worsening; worsted