Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad woe; woeful; wold; wolf do češtiny


woe = běda (žal), strast, bída, hoře (žal), žalový

woeful = bolestný, bědný (žalostný), ubohý, politováníhodný, neblahý, smutný, sklíčený, bolestivý, otřesný

wold = pahorkatina, náhorní rovina, niva (pláň), rovina, cuesta

wolf = vlčí, sukničkář, děvkař, donchuán, homosexuál (aktivní), hltat (jako vlk), zhltat (jako vlk), honit děvčata (jako vlk), pálit za ženskými (jako vlk), floutek, sežrat, svůdník


Next: womanize; womanizer; won; woo    work-out; workability; workable; workaholic