Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad withhold; witless; witticism; wizard do češtiny


withhold = odepřít, odmítnout, zadržet, zatajit, skrývat (4. p.), držet, odpírat, zabránit, zamlčovat, zarazit, zatajovat (4. p.)

witless = hloupý, omezený, neinteligentní, šílený, nevtipný (nejapný), neschopný, debilní, nechápavý, nerozumný

witticism = vtipkování, bonmot, vtip, vtipná poznámka, vtipkovací, poznámka

wizard = průvodce (software), čaroděj, kouzelník, kouzelný, šaman, průvodcovský, specialista, nadaný člověk, černokněžník, listovka


Next: wizen; wobbler; wobbling; wobbly    wooing; wool; wool-gathering; woolly