Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad witchcraft; with; withal; withdraw do češtiny


witchcraft = čarodějnictví, čáry a kouzla, čarování, magie, čarodějnický, kouzla

with = při, u, ke, na, se, přes, nehledě k (3. p.)

withal = přitom (zároveň, zast.), kromě toho (zároveň, zast.), ostatně (zast.), s (zast.), mimo (zast.), vedle (zast.), přesto, nicméně, nadto, mimoto


Next: withdrawable; withdrawing; withdrawn; withe    wood; wood-block; woodbine; woodcutter