Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad windmill; windowing; windrow; windy do češtiny


windmill = větrné kolo (mlýna), vrtulník, větrník, větrná elektrárna, helikoptéra

windowing = fenestrace, dělení obrazovky, způsobení otvoru do, zobrazení v okénku, vytvoření otvoru, okénkování

windrow = hrázka materiálu, brázda, pokosená řádka sena, řádkovat, polní mez

windy = bouřlivý, plynatý, mnohomluvný, rozvláčný (mnohomluvný), větrno, prázdný, nadýmavý, nadutý, slovíčkářský, bezobsažný, podělaný, zbaběle


Next: wing; winged; wink; winker    wistful; wistfully; wistfulness; wit