Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad willingness; wilt; wily; win do češtiny


willingness = poslušnost, dobrovolnost, hotovost, dobrá vůle, vůle, dobrá

wilt = zvadnout (též přen.), ochabnout (přen.), ztratit odvahu, splasknout (přen.), chřadnout, usychání rostlin, zeslabit

wily = lstivý, prohnaný, mazaný, potměšilý (mazaný), buráček

win = získat (též postupně na svou stranu), vítězství, dosáhnout, zvítězit, výhra (terno), nabýt (získat), dobýt (vyhrát), terno (výhra), přesvědčit, přemluvit, těžit, dobývat


Next: wince; wind; wind-up; windbag    wire; wire-pulling; wireless