Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad widely; widen; widespread; wield do češtiny


widely = daleko, velmi, mnoho, hodně, obecně (široko), rozsáhle

widen = rozšířit se, rozšířit, šířit se, rozšiřovat, přidávat, rozšiřovat se, zvětšovat (4. p.), zvětšit, roztahovat, rozpínat, přibírat, rozpínat se

widespread = roztažený, rozprostřený, obecně rozšířený, difuzně rozšířený, široce rozšířený

wield = ovládat, mít moc, řídit, třímat, vykonávat (moc), mít, vykonávat moc


Next: wig; wigging; wiggle; wild    windmill; windowing; windrow; windy