Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad wickerwork; wicket; wide; wide-spread do češtiny


wickerwork = proutí, proutěné pletivo, rákosový, proutěný, pletivo, košatina, košatinový

wicket = překážka, okénko, přepážka, vrátka (branka, v plotě), tyčková branka (v kriketu), dvířka, vchod, dveře ve vratech, fortna

wide = široce, obšírný, rozlehlý, rozsáhlý, zeširoka, dokořán, široko, daleký (široký), mazaný, širý, daleko, docela

wide-spread = roztažený, rozprostřený, rozrostlý, velmi rozšířený, rozsáhlý, daleko sahající, široko roztažený


Next: widely; widen; widespread; wield    windfall; winding-up; windlass