Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad why; wicked; wickedness; wicker do češtiny


why = nuže (citoslovce), nu (citoslovce), tedy (citoslovce), nu ano (citoslovce), jakže! (citoslovce), proboha! (citoslovce), no přece, vždyť, no ovšem, no tak, tak tedy, no, no

wicked = zlý, zkažený (špatný), špatný, ošklivý, bezbožný, rozpustilý, nemravný, prostopášný, nestydatý, zlomyslný, zpustlý, sprostý

wickedness = zlo, čtveráctví, lehkomyslnost, zkaženost, rozpustilost, hříšnost, zlotřilost, neřestnost, bezbožnost


Next: wickerwork; wicket; wide; wide-spread    wince; wind; wind-up; windbag