Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad whore; whorl; whose; whosoever do češtiny


whore = děvka, kurvit se, dělat děvku, udělat kurvu z, běhna, smilnit, svést, kurvový, nevěstka, děvkařit

whorl = závit, rýha, přeslen, zkroutit se, stočit se, vír, závitnicový, prstenec, spirála, tvořit přeslen

whose = čí, jejíž, koho, kterého, jejichž

whosoever = kdokolivěk (zast.), ať kdokoli (zast.), kdo proboha (překvapené, zast.), číkoli, kdokoli


Next: why; wicked; wickedness; wicker    willingness; wilt; wily; win