Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad wholesome; whoop; whop; whopper do češtiny


wholesome = užitečný, hojivý, prospěšný zdraví, léčivý, prospěšný, zdraví prospěšný, podporující zdraví, blahodárný, nezávadný

whoop = pokřikovat, houkání (pokřik), křičet, výskat (halekat), hulákat, halekat (výskat), troubit, pokřik (houkání), zavýsknutí, hlučet, houkat, lapat po dechu při záchvatu kašle

whop = natlouct, plácnout sebou (žuchnout), žuchnout (plácnout sebou), zbít, seřezat, hodit, vrazit, strčit, natlouci


Next: whore; whorl; whose; whosoever    wile; wilfully; wilfulness; will