Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad vicissitude; victimize; victual do češtiny


vicissitude = nestálost, střídání (pravidelné, zast., bás.), proměna, změna, rány osudu, trampota, střídavé štěstí, mutace, nepravidelná změna, měna, střídavé výkyvy

victimize = podvést (oklamat), oklamat, ničit (rostlinu), zničit (rostlinu), pronásledovat, udělat si oběť, zabít, mstít se, vykořistit, šikanovat, diskriminovat, učinit obětí


Next: victualler; videotape; vie; view    windmill; windowing; windrow; windy