Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad vicarious; vice; vice-chancellor; vicious do češtiny


vicarious = zprostředkovaný, delegovaný, nikoli vlastní, zastupitelský, pověřený, vikářský, zastupující, jménem jiného (zástupný)

vice = neřest (zlořád), zlozvyk, nectnost (zlozvyk), špatná vlastnost, vada, svěrák, zlořád (neřest), kaz (vada), chyba (vada), místo, prostituce, namísto

vice-chancellor = rektor (univerzity, aktivní), místokancléř, vicekancléř, prorektor, prorektorka, vícekancléř


Next: vicissitude; victimize; victual    windfall; winding-up; windlass