Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad vibrate; vibratile; vibrating; vibratory do češtiny


vibrate = chvět se, rozechvívat, třást se, otřásat, natřásat, kývat, prochvívat (čím), pronikat (do), zaznívat, odměřovat (čas), vysílat (chvění), střásat (beton)

vibratile = vibrační, schopný kmitání, kývavý, kmitavý, komíhavý, střásací, otřesný, kmitající těleso

vibrating = vibrování, vibrační, kmitací, vytřásací, kmitající, vibrující, chvějící, rezonující, rozechvělý, rozkmitaný, chvějivý, třesení


Next: vicarious; vice; vice-chancellor; vicious    wince; wind; wind-up; windbag