Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad viable; vial; viaticum; vibrant do češtiny


viable = schopný růstu, schůdný, schopný života, realizovatelný, živý, funkčně schopný, proveditelný, rubatelný, reálný, životný, mající se k světu, rentabilní

vial = fiála (lahvička, zast.), lahvička (zast.), nádobka, lékovka, tabletková trubička, tubička, skleněná tabletová trubička, trubice libely, flakon, fiola, lahvička na chemikálie

viaticum = potraviny na cestu (nebo peníze), proviant, zaopatření umírajícího, peníze na cestu, viatikum


Next: vibrate; vibratile; vibrating; vibratory    willingness; wilt; wily; win