Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad vestige; vestigial; vestment; vestry do češtiny


vestige = známka (stopa), zdání, sebemenší stopa, pozůstatek, rudiment, zakrnělé, částka, znamení, známkový, zbytek

vestigial = pozůstatkový, zakrnělý, degenerovaný, rudimentární, nevyvinutý, stopový

vestment = kněžský háv, hábit, ornát (roucho, círk.), háv, oděv

vestry = kancelář (u modlitebny), kaple, učebna, rada starších, farníci, sakristijní, modlitebna, zákristie, menší sakristie


Next: vesture; vet; veteran    widely; widen; widespread; wield