Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad versatile; versatility; versification do češtiny


versatile = mnohostranný, nestálý, proměnlivý, přizpůsobivý, měnlivý, vrtkavý (proměnlivý), otočný (odb.), univerzální (všestranný), všestranně nadaný, měnivý, točivý, obratný

versatility = všestrannost, nestálost, mnohostrannost, měnlivost, proměnlivost, vrtkavost (proměnlivost), otáčivost (odb.), univerzálnost (všestrannost), rozmanitost, měnivost, různorodost, obratnost


Next: verso; vert; vertex; vertiginous    wholesome; whoop; whop; whopper