Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad verbose; verbosity; verdure; verify do češtiny


verbose = užvaněný (mnohomluvný), verbalistický (mnohomluvný, užvaněný), rozvláčný, upovídaný, mnohoslovný

verbosity = užvaněnost (mnohomluvnost), verbalismus (mnohomluvnost, užvaněnost), slovíčkářství, mnohomluvnostní, upovídanost

verdure = růst, bujení, bujná vegetace, zelená vegetace, zazeleněný

verify = ověřit si, verifikovat, přezkoušet, prošetřit, potvrdit, přešetřit, přezkoušení, podložit důkazy, stvrdit přísahou, ověření, osvědčit, přeměřit


Next: vermeil; vermin; vernacular    whither; whittle; whiz; whizz