Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad ventral; ventricle; venturesome; veracity do češtiny


ventral = přední, ventrální (břišní, anat.), spodní, na břišní straně, dolní, podtrupový, podvěsný

ventricle = srdeční komora, tělní dutina, srdeční dutina, komorový, komora, ventrikul, ventrikl

venturesome = hazardní (riskantní), riskantní, dobrodružný, smělý, podnikavý

veracity = pravdomluvnost, pravdivý výrok, pravda, pravdivost (pravdomluvnost), věrohodnostní, pravdomluvný


Next: verbal; verbalism; verbalize; verbatim    whispering; whist; whistling; whit