Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad unpunished do češtiny

unpunished = nepotrestaný; netrestaný; nezískatelný
go unpunished = vyváznout (bez trestu); zůstat nepotrestán; ujít trestu;
unrest   unshot   until   unwell   up a gum-tree   up the spout   up to   up to date