Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad unlawful assembly do češtiny

unlawful assembly = srocení; nedovolené shromáždění; nezákonné shromažďování; nepovolené shromáždění; nezákonné podnikání
prohibit unlawful assembly = zakázat nepovolené shromáždění; zakázat nezákonné shromáždění;
unloaded   unlucky   unnecessarily   unnoticed   unpaid   unpunished   unrest   unshot