Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad unfortunately; unfounded; unfriendly; unfurl do češtiny


unfortunately = nešťastně, žel, naneštěstí (bohužel), pohříchu, žel bohu, na neštěstí

unfounded = nezaložený (bez základu), bezdůvodný, neodůvodněný, lichý, bez základu (nezaložený), neopodstatněný, bezpodstatný, nedoložený, nepostavený, nezřízený

unfriendly = nevlídný, nepříznivý, nelaskavý (nevlídný), nepřívětivý, nehostinný

unfurl = roztáhnout se, uvolnit, uvolnit se, otevřít se, rozestřít, rozvinout se, rozvíjet se, rozprostřít


Next: unfurnished; ungainly; ungenial; unglue    villainy; vim; vinaceous; vindicate